ถวายภัตตาหารให้แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

358
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08:00 น. นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ถวายภัตตาหารให้แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย