ทีมงานซ่อมสร้าง พนักงาน อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุง ท่อเมนส่งน้ำปะปารั่ว ณ บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9

389
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้
ทีมงานซ่อมสร้าง พนักงาน อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุง ท่อเมนส่งน้ำปะปารั่ว ณ บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9
และล้างถังน้ำใส ปะปา บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 ค่ะ/ครับ