นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดโนนป่าแก้ว ตำบลน้ำโมง

237
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาววันเพ็ญ บุญยืน ซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านรองแดง บุญยืน รองนายก
อบต.น้ำโมง ในการนี้ คณะผู้บริหาร อบต.น้ำโมง สจ.ศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาอบจ.หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง สมาชิกสภา อบต.น้ำโมง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติพี่น้องชาว
ตำบลน้ำโมง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จัดขึ้น ณ เมรุวัดโนนป่าแก้ว บ้านโนนสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้ง ค่ะ/ครับ