นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.)

342
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายก อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.) เส้นทางระหว่าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง – หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ (หนองกุง) ค่ะ/ครับ