ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่าแดง เชื่อม หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ

376

บ้านท่าแดง เชื่อม หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12