ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านโนนสำราญ เชื่อมหมู่ที่12 บ้านท่าแดง

532