ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

546

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง