ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านท่าแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

715