ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ต.โมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

699