ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

342