ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

166