ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

348

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ