ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

327

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ