ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

416

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เส้นพนังชลประทานบ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ