ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

388

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา ฯ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567