ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

149

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

 

คลิก!!  –>    ประกาศฯ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

 

——————————————————————————————————

เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร : 042-414713 ต่อ 4183