ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567

146

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประจำปีงบประมาณ 2567

!!แจ้งประชาสัมพันธ์!!

           เรียนแจ้ง เจ้าของ / ผู้ครอบครอง / ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้แล้ว (ข้อมูลตามไฟล์แนบด้านล่าง)

คลิก!!  –>     ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

               และ อีกช่องทาง ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง หมู่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

               หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใด ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อจักได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

 

——————————————————————————————————

เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร : 042-414713 ต่อ 4183