ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567

150

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567

 

คลิก!! –>    ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567

 

 

——————————————————————————————————

เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร : 042-414713 ต่อ 4183