ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

386

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีป้าย ประจำปี 2567

——————————————————————————————————

เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร : 042-414713 ต่อ 4183