ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่ามโหวตคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดกาารขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน

377

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่ามโหวตคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดกาารขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่ง การตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ เพียง กดไลค์ กดแชร์ กดหัวใจ ให้กับผลงานสื่อสร้างสรรค์ ได้ทาง เพจท้องถิ่นไทยหรือ https://www.facebook.com/thongthinthai โดยจะเปิดให้เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2566 ปิดโหวต วันที่ 20 ธันวาดม 2566 เวถา 16.00 น.