ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

166

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ (ตามไฟล์ PDF. ด้านล่างนี้)

1. เรื่อง การควบคุมฉลากสินค้า การควบคุมฉลากสินค้า

2. เรื่อง “คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์” เราจะเชื่อได้อย่างไร คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์

3. เรื่อง อันตรายที่มาจากเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง อันตรายที่มาจากเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง

4. เรื่อง ได้ข้าวอร่อยถูกใจ…เพียงใส่ใจอ่านฉลาก ได้ข้าวอร่อยถูกใจ…เพียงใส่ใจอ่านฉลาก