ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

365

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

  1. เรื่อง สคบ.คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก
  2. เรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจแต่เงินหมดไปทั้งบัญชี  มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจแต่เงินหมดไปทั้งบัญชี
  3. เรื่องซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถและประกันความสบายใจ ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถและประกันความสบายใจ
  4. เรื่อง “ซีเอฟ” ของผิด…คิดจนหัวจะปวด  ซีเอฟ ของผิด.คิดจนหัวจะปวด