ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน ของทุกปี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

352
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ยาเสพติดภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด