ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

352
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 น.
#องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.น้ำโมง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ