ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567

386
#องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดยมี นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.น้ำโมง, รองปลัด อบต.น้ำโมง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะจัดการแข่งขันใน วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ : แหล่งน้ำสาธารณะ อบต.น้ำโมง
ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง