ประชุมเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำโมง

360
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นายแดง บุญยืน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำโมง โดยมี นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายก อบต.น้ำโมง รองปลัด อบต.น้ำโมง นิติกรฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ