ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ รายนาม นายพงศธร สุขเสริม บ้านเลขที่ 147 หมู่ 3 ตำบลน้ำโมง

487

ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ รายนาม นายพงศธร สุขเสริม บ้านเลขที่ 147 หมู่ 3 ตำบลน้ำโมง

ผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ รายนาม นายพงศธร สุขเสริม บ้านเลขที่ 147 หมู่ 3 ตำบลน้ำโมง