ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

428