พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลและรับสมัครสมาชิกใหม่ฯ ภายใต้โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

573