พิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี “อุภินนมัตถจรถกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง

405
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลน้ำโมง เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี “อุภินนมัตถจรถกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง