พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง ประจำปีการศึกษา 2565

170
เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ ,พนักงาน, และผู้ปกครองเด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย