พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม) พ.ศ.2565

209
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง สำนักงานปศุสัตว์ท่าบ่อ จัดพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานโดย กรมปศุสัตวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธี…