พิธีส่งมอบโครงการ “มอบผลงานเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ พ.ศ.2566 จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๒๕ (นพค. ๒๕)

206
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ “มอบผลงานเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖” คือ โครงการปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร วัดดอนน้อย บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๒๕ (นพค. ๒๕) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการฯ