รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2

434
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง