รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1

168
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ