รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1

354

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ