รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 ครั้งที่ 1

341
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ