รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 2

344
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ