รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4/2566 ครั้งที่ 1

352
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ