รายงานสรุปผล การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

130

รายงานสรุปผล
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2566

 

คลิก!! –>  เล่มรายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ 2566

 

——————————————————————————————————

เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร : 042-414713 ต่อ 4183