ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566  ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

387
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงนาย พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.น้ำโมง  ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี2566  ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7
บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย