วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

411

อบต.น้ำโมง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแสดงความเคารพต่อธงชาติไทย อันเป็น เครื่องหมายแสดงความเป็นชาติไทย