ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำโมง มอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน ในโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

171
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำโมง มอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน ในโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นายวรวุฒิ สิงห์นิล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ร่วมมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ