ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566

151

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 ณ สามข้าวแฟคตอรี่ เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ จังหวัดอุดรธานี ค่ะ/ครับ