ส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนาม นางอารี พุทธา บ้านเลขที่ 89 หมู่11 ตำบลน้ำโมง

799

ส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนาม นางอารี พุทธา บ้านเลขที่ 89 หมู่11 ตำบลน้ำโมง