องค์การบริหารส่วตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง พ.ศ.2565

373

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ท่าน สจ.ศิระ ศรีชมภู ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 4 บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 6 และบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายไก่ ออกจากพื้นที่น้ำท่วม ณ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3