องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น

457

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรฐกิจและสังคมประเทศไทยอย่างยั่งยืน