มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) พ.ศ. 2565

333

นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) คือนายอนุชิต ศรีสุดธอ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ต.น้ำโมง/นางเบ้า สุขสำราญ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 9 ต.น้ำโมง/นางเวียงชัย จันดี บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ที่ 9 ต.น้ำโมง/นายประหยัด เข็มขาว บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ต.น้ำโมง/นายเนียม เชื้อจันอัตร บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ต.น้ำโมง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับผู้ประสบภัยฯในครั้งนี้.