องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกสำรวจวัชพืชขวางทางน้ำห้วยโมงบริเวณสะพานท่าควายน้อย(จุดรอยต่อ อบต.น้ำโมง-ทต.กองนาง) เพื่อแก้ปัญหาฯ ให้กับพี่น้องประชาชน

284
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัด อบต.น้ำโมง และรองปลัด อบต.น้ำโมง ออกสำรวจวัชพืชขวางทางน้ำห้วยโมงบริเวณสะพานท่าควายน้อย(จุดรอยต่อ อบต.น้ำโมง-ทต.กองนาง) เพื่อแก้ปัญหาฯ ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป…