องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประชุมติดตามงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ กรมชลประทานหนองคาย, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.), อำเภอท่าบ่อ และผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

282
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประชุมติดตามงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ กรมชลประทานหนองคาย, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.), อำเภอท่าบ่อ และผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง